Floraflex nærings intruksjoner

Floraflex nærings intruksjoner

Alle formler er laget ut i fra start vann ved 0.2 - 0.3 i EC. Hvis du bruker RO vann med 0 i EC bør du tilsette vann fra springen slik at du får 0.2 - 0.3 i EC, men de fleste oppnår dette ved å tilsette Cal-mag.

Hvis du bruker andre tilsetningsstoffer uten NPK verdier vil du holde mengdene som er foreslått nedenfor. Men hvis du legger til andre tilsetningsstoffer med NPK-verdier, bør du redusere mengden floraflex næringsstoffer. Husk floraflex har formulert sin næring uten å trenge noen ekstra NPK verdier.

Vekst & Blomst bladspray

Tilsett 10 - 13 gram per 10 liter vann og spray plantene hver 5-7 dag.
Floraflex bladspray fremmer kraftig plantevekst ved å gi viktige elementer direkte til plantene utvendig gjennom (bladene) stomata og epidermis.

V1 & V2

 • Tilsett 1 - 3 gram per 4 liter vann.
 • Først bland V1 i vannkilden, la den oppløses fullstendig. Deretter V2.
 • Tilsett V1 og V2 til vannkilden gjennom hele vekstfasen.
 • Ved lavere doser kan V1 og V2 brukes som en base sammen med andre tilsetningsstoffer.

B1 & B2

 • Tilsett 1 - 2 gram per 4 liter vann.
 • Først bland B1 i vannkilden, la den oppløses fullstendig. Deretter B2.
 • Tilsett B1 og B2 til vannkilden gjennom hele blomstfasen.
 • Ved lavere doser kan B1 og B2 brukes som en base sammen med andre tilsetningsstoffer.

Bulky B

 • Tilsett 1 - 5 gram per 4 liter vann.
 • Tilsett bulky b til vannkilden din etter du har tilsatt B1 og B2 og de er fullstendig oppløst.
 • Bruk full tilt de siste to til tre ukene av blomst fasen man tilsetter næring.

Full Tilt

 • Tilsett 3 - 5 gram per 4 liter vann.
 • Tilsett full tilt til vannkilden din etter du har tilsatt B1 og B2 og de er fullstendig oppløst.
 • Bruk full tilt de siste to til tre ukene av blomst fasen man tilsetter næring.

For mer detaljert blandings instruksjoner og planer se FloraFlex sin hjemme side her.