Hvilket ventilasjonssystem burde jeg velge? - Smartgrow

Hvilket ventilasjonssystem burde jeg velge?

Ventilasjon er en viktig faktor i planteveksten din. Ved å tilføre frisk luft inn i dyrketeltet ditt, gir du CO2 til plantene dine, og driver fotosyntesen deres. Samtidig vil utstrømning av luften inne holde temperaturen og fuktighetsoppbyggingen under kontroll, og forhindre at mugg dannes på bladene til planten, som hindrer vekst. Den følgende guiden viser deg hva du trenger å vite for å sette opp ventilasjonssystemet ditt.

Essensielt utstyr til dyrketelt

Denne guiden er skrevet med forutsetningen om at du allerede har valgt eller kjøpt ditt dyrketelt, men kan også brukes hvis du opererer i et vekstrom. Dette er de tre viktige komponentene du trenger for å lage et ventilasjonssystem:

Kanalvifte

Kanalvifter brukes for å drive den varme og fuktige luften ut fra vekstrom eller dyrketelt. Mindre endringer i temperatur og fuktighet kan i stor grad påvirke helsen til plantene dine. Videre skaper ukontrollert varme og fuktighet dårlige vekstforhold der plantene dine ikke klarer å absorbere vann eller rett og slett ikke kan overleve. Så det er viktig å ha en måte å håndtere klimaet ditt i vekstområdet i form av en kanalvifte.

Fordi du vil dyrke i et lukket rom, vil det være varmere enn miljøet utenfor. Bruk av en kanalvifte for å få inn kjøligere luft vil hjelpe deg med å regulere den indre temperaturen. Plasseringen av vekstområdet ditt vil påvirke hvor hardt kanalviften vil fungere, noe som i stor grad er avhengig av hvor godt vekstområdet ditt er isolert.

I ventilasjonsanlegg der man bruker passivt inntak, fungerer også kanalvifter som et vakuum der viften transporterer fersk luft med CO2.

Ventilasjonsslange

Ventilasjonsslangen festet med slangeklemmer eller teipet på kanalviften. Den fungerer som en kanal for å lede den stillestående luften bort fra vekstområdet. De er vanligvis laget av aluminium, men er av og til flerlags for ekstra beskyttelse mot rifter. Dens størrelse og bøyninger påvirker hvordan kanalviften yter, men mer om dette senere.

Karbonfilter

For å forhindre at lukt sprer seg utenfor vekstområdet, trenger du et karbonfilter. Dette verktøyet trekker inn luften og nøyraliserer lukten av platener. For gartnere som dyrker planter med spesielt sterke aromaer, er karbonfiltre et must. De brukes også til å fange pollen og sporer, og holder luften ren for gartnere med allergi og pusteproblemer som astma.

Typiske dyrketelt oppsett

Det er mange måter å konfigurere disse komponentene for å bringe luftstrøm inn i vekstområdet ditt. Et typisk oppsett plasserer viften og filteret inne, noe som gjør det enklere å administrere mens det demper viftestøyen. Begge kan plasseres i hvilken som helst rekkefølge i ventilasjonskjeden hvis luft blir trukket ut av ditt vekstområde.

For eksempel kan vekstlysene komme i veien for kjøleutstyret ditt. I dette tilfellet kan du sette viften og / eller filteret utenfor vekstteltet.

Vi anbefaler å sette kanalviften høyest mulig. Siden varmen stiger til toppen, vil utlufting av den varme luften på det tidspunktet gjøre ventilasjonsprosessen effektiv. Kullfilteret vil også fungere bedre hvis det er plassert på det høyeste punktet.

Hvilken størrelse kanalvifte trenger jeg?

Forskjellige størrelser på vekstområder krever forskjellig luftstrøm for å ventilere dem. Å bytte ut gammel luft innvendig med frisk luft fra utsiden av ditt vekstareal er viktig for best mulig plantevekst. Dette tallet måles i kubikkmeter per minutt (m³/min) eller kubikkmeter per time (m³/time).

For å finne mengden luftstrøm som trengs for ditt vekstområde, må du først finne volumet i kubikkfot. De fleste målingene av dyrketelt blir gitt i cm. Multipliser deretter lengden med bredden og høyden. Dette vil tilsvare volumet på vekstområdet ditt, med den nødvendige luftstrømmen lik dette tallet i kubikkmeter per minutt (m³/min). Slik ser formelen ut:

For eksempel vil et 120x120x200 cm dyrketelt konvertert til meter vil være et 1.2x1.2x2 meter dyrketelt. Å multiplisere dimensjonene sammen vil tilsvare 2.88 m³/min ønsker du tallet oppgitt i (m³/time) multipliserer du kun 2.88x60 = 160.8 m³/time. Siden volumet på et vekstområde også er den nødvendige (m³/min) krevet for å ventilere det hvert minutt, er dette dyrketeltets base være 2.88 m³/min. Hold fast på dette tallet, da du må gjøre rede for kanalene, karbonfilteret og annet tilbehør du sannsynligvis vil legge til.

Ventilasjons tilbehør

Det neste trinnet er å øke kubikkmeter per minutt (m³/min) basen din med tilbehørets effektivitetsprosent. Hvis du legger til komponenter som ventilasjonsslanger og karbonfilter, reduseres vifteytelsen i vekstområdet ditt, noe som påvirker viftestørrelsen du trenger.

Når det kommer til å bøye ventilasjonsslanger vil antall og skarpheten være en stor faktor i luftstrømningsmotstanden. Dette skyldes at luftstrømmen reduseres jo lenger den må beveges og en bøyning på 30 ° kutter luftstrømmen med 20% mens en 90 ° bøyning reduserer luftstrømmen med 60%! derfor ønsker man en kort og direkte kanalrute.

Hvis du bruker LED-lys, må du også redegjøre for varmeeffekten, noe som øker den nødvendige kubikkmeter per minutt (m³/min) med ytterligere 50%.

Disse faktorene legger til ønsket (m³/min), som krever en vifte med høy ytelse for å flytte den beregnede luftstrømmen. Fordi tilbehør på markedet kan variere sterkt, kan du bruke estimerte effektivitetsprosenter avhengig av komponenttype.

(Base (m³/min) x komponentfaktorer) x (Lys varme) = Nødvendig (m³/min)

For eksempel har vårt 1.2x1.2x2.0 meter dyrketelt en baseline på 2.88 m³/min. Vi multipliserer dette tallet med effektivitetsprosenten til hver komponent. Hvis vi legger til et karbonfilter (60%), kanal (~ 20%) og en lydfelle (20%) til ventilasjonssystemet vårt, får vi 5.76 m³/min. Herfra vil inn regning av vekstlysets varmeeffekt (≤50%) gi oss en nødvendig kubikkmeter per minutt på 7.2 m³/min igjen ønsker du tallet oppgitt i (m³/time) multipliserer du kun 7.2 x 60 = 432 m³/time. Husk at disse prosentene ikke er faste og kan variere. Her er oversikten over denne beregningen:

Når du ser etter et viftesystem, anbefaler vi en med viftehastighetskontroller og 25% eller høyere kubikkmeter per minutt (m³/min) enn minimumskravet ditt, spesielt hvis du bruker et filter. Dette vil gjøre det mulig for viften å kjøre roligere ved lavere hastigheter og gi deg rom for fremtidig utvidelse av vekstområdet. Se etter kanalvifter som bruker DC-viftemotorer som er mye mer stille enn en vanlig AC vifte. PWM-kontrollerte EC-motorer er også akustisk akseptable.

Det vil si for vårt 1.2x1.2x2.0 meter dyrketelt anbefaler vi 7.2 m³/min + (25%) = 9 m³/min x 60 = 540 m³/time, for eksempel en AC Infinity Cloudline S6 eller T6.

Hvordan håndtere lyd i vekstområdet

Når du bruker en kraftig vifte for å ventilere vekstområdet ditt, vil du utvilsomt høre noe støy. Du vil ikke henge i et område med mye støy for lenge eller trekke oppmerksomhet fra naboene dine. Heldigvis finnes det komponentvalg med utgangspunkt å lage minst mulig lyd og ta ytterligere tiltak for å gjøre din vekstområdet dit ekstra stille.

Hvis du velger en vifte med hastighetskontroller og en 25% høyere CFM-vurdering enn minimumskravet ditt, kan du kjøre viften med lavere hastigheter uten å ofre ytelsen. Enten du dyrker i et telt eller et rom, kan du bruke lydisolering rundt vekstområdet ditt for å redusere lyd fra viften. For å legge til ytterligere lyddemping til viften, kan du feste til en lydfelle. Du kan også velge isolerte kanaler i stedet for å bruke standard kanaler for å redusere støy.